Autor Wątek: kerbale 0.18.2 co nowego  (Przeczytany 2139 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Nie, 23 Gru 2012, 17:46:57

Offline mrdzarek

 • Kapral
 • **
 • Wiadomości: 149
 • Reputacja: 2
 • KAŻDY JEST WYJĄTKOWY ALE NIE KAŻDY ZA*******
  • Zobacz profil
Po sieci krąży plotka że jest już 0.18.2 no chce się was zapytać co nowego
wnosi ta wersja do rozgrywki
« Ostatnia zmiana: Nie, 23 Gru 2012, 17:58:26 wysłana przez mrdzarek »
Jeżeli używasz moich pomysłów w swoich pracach
napisz o tym Jeżeli masz pytania to pisz
------------------------------------------------------------
Bądź na bieżąco!--->Aby zobaczyć link - ZAREJESTRUJ SIĘ lub ZALOGUJ SIĘ

Nie, 23 Gru 2012, 18:31:55
Odpowiedź #1

Offline Bigmikepl

 • Kapral
 • **
 • Wiadomości: 142
 • Reputacja: 6
  • Zobacz profil
v0.18.2

Released 20th December, 2012
New:
Training: Added a Basic Flight Tutorial, and a Basic Vessel Construction Tutorial.
Solar System: Added a new icy planet called Eeloo, somewhere out past Jool.
Scenarios: Added a scenario called Station One, where a refueling station is already in orbit.
UI: Added a button to open the SpacePort site on the Main Menu (opens on the default browser)
Music: Added two new tracks for space and another one for construction.
Bugfixes and Tweaks:
Graphics: 800x600 is no longer a valid resolution option. Minimum possible resolution is now 960x720.
Docking: Fixed ejected debris being incorrectly typed as "Unknown".
UI: Fixed an issue where the "Resume Saved" dialog wouldn't show if a save folder was missing its persistent.sfs file.
UI: The "Resume Saved" and Craft Load dialogs now offer to clean up incompatible files if any are detected.
UI: Incompatible/Invalid entries on those dialogs are now greyed out, and the reason why they can't be loaded is displayed.
UI: Fixed an issue with popup dialogs cutting out content (text and buttons) when multiple dialogs were spawned at once.
UI: The Resources panel is now visible while in the Map View.
Decouplers now break the connection at a specific node, instead of breaking the connection to the parent part. This enables choosing which side will remain attached.
Physicsless parts now get "promoted" to physical ones if they become the root of a vessel (by decoupling)
Persistence: Vessel rotation is now stored relative to the universe, instead of in worldspace. This fixes vessels having seemingly random rotations upon resuming a save.
Parts: Fixed an issue with the engine fairings which caused engines to lose mass on save/load cycles.
Parts: RCS thrusters no longer try (and fail) to do lever arm compensation.
Music: Fixed an issue where some tracks were subject to doppler effects in flight.
Solar System: Pol's gravity increased slightly
Solar System: Bop and Pol's semi-major axes increased (Bop's SOI almost intersected Tylo's)
Gameplay: Fixed an issue where crashing a ship wouldn't properly remove the root part and cause weird "physics" sometimes.
Gameplay: Fixed an issue with renaming vessels from symmetrically-placed command pods.
Maneuver Nodes: Fixed a small but annoying issue where maneuver gizmos would switch modes when rotating the camera just after creating a maneuver.
Training: Fixed Gene Kerman introducing himself as Wernher von Kerman on the Orbit 101 tutorial.
Parts: Fixed an issue where the root part of a vessel would live on in a weird state after crashing.
Docking: Fixed an issue where docking ports wouldn't resume their fuel crossfeed properly sometimes.
Controls: Added input locks to action groups and part context UIs, so they lock when appropriate.
UI: Part Resource Context Gauges now correctly go away when the corresponding part gets detached from the current ship.
Parts: Fixed an issue that could cause RCS thrusters to fly off on their own because of numerical spikes.
Parts: Landing gear now remember to set the brakes when resuming flight.
Gameplay: Added a rule to prevent saving the game or switching vessels while the current one is throttled up.
Gameplay: Unrestricted vessel switching is now only allowed if the vessel to be focused is loaded and unpacked.
Tutorials: Fixed the Construction Tutorial erroring out with an "incompatible" sfs when launching after completing the tutorial.
Tutorials: Tutorial Scenarios now delete the instructor objects when the ScenarioModule is destroyed.
Tutorials: The Construction Tutorial now allows launching the constructed vessel, and going back to edit it later.
Controls: Action groups are now locked when in map view, to prevent accidental activation without being able to see the ship.
Controls: Map View won't lock RCS off anymore when the navball is up.
UI: Added some sanity checking to text fields (vessel names and saves), so illegal characters don't cause trouble.   translator 


v0.18.2Wydany 20 grudnia 2012Nowy:Szkolenie: Dodano tutorial Flight oraz tutorial budowy statków.Solar System: Dodano nową lodową planetę zwaną Eeloo, gdzieś w przeszłości Jool.Scenariusze: Dodano scenariusz nazwie Station One, gdzie stacja tankowania jest już na orbicie.UI: Dodano przycisk, aby otworzyć stronę kosmodromu w Menu Głównym (otwiera się w domyślnej przeglądarce)Muzyka: Dodano dwa nowe utwory na powierzchni, a drugi na budowę.Poprawki błędów i usprawnień:Grafika: 800x600 nie jest już ważna opcja rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość to teraz 960x720.Docking: Stała wyrzucane odłamki zostały nieprawidłowo wpisane jako "Nieznany".UI: Naprawiono problem z "Resume Zapisano" okno nie pokaże, czy folder save brakowało jej persistent.sfs plik.UI: "Wznowienie Saved" i dialogi Obciążenie Rzemiosło oferują teraz oczyścić nieprawidłowe pliki jeśli są wykrywane.UI: Niezgodne / Invalid wpisy na tych oknach są teraz szare, a powodem, dla którego nie może być załadowany jest wyświetlany.UI: Naprawiono problem z popup dialogi wycinania treści (tekst i przyciski), gdy wiele dialogów powstaliśmy na raz.UI: panel Resources jest teraz widoczny, natomiast w widoku mapy.Decouplers teraz przerwać połączenie w określonym węźle, zamiast zerwania połączenia z częścią dominującą. Umożliwia wybranie, która strona będzie nadal podłączony.Physicsless części teraz dostać "promowane" na fizyczne, jeżeli stają się głównym statku (przez oddzielenia)Trwałość: rotacja statku jest przechowywana obecnie w stosunku do wszechświata, zamiast w WorldSpace. To naprawia statki o pozornie przypadkowych obrotów na wznowienie zapisać.Części: Naprawiono problem z osłonach silników, które spowodowane silniki stracić masę na zapisywanie / cykli obciążenia.Części: stery RCS nie próbować (i nie) zrobić odszkodowania ramienia dźwigni.Muzyka: Naprawiono błąd, gdzie niektóre utwory były przedmiotem efekty Dopplera w locie.Solar System: grawitacja Pol nieznacznie wzrosłySolar System: Bop i Pol pół-główne osie wzrosła (BOP SOI prawie przecięte Tylö'S)Gameplay: Naprawiono problem awarii statek nie będzie prawidłowo usunąć część korzeni i spowodować dziwne "fizyka" czasami.Gameplay: Naprawiono problem z naczyniami zmiany nazwy z symetrycznie rozmieszczonych strąków poleceń.Manewr Węzły: Naprawiono mały, ale denerwujący problem, gadżety manewr przełączanie trybów podczas obracania aparatu tuż po utworzeniu manewr.Trening: Fixed Gene Kerman przedstawiając się jako Wernher von Kerman na orbicie tutorialu 101.Części: Naprawiono błąd, gdzie część korzeń statku byłoby żyć w dziwnym stanie, po awarii.Dokowanie: Naprawiono błąd, gdzie porty dokujące nie wznowić ich paliwo Posuw właściwie czasami.Sterowanie: Dodano zamki wejściowe do grup działania i UIS kontekstowych część, więc zablokować w razie potrzeby.UI: Wskaźniki zasobów Część kontekstu obecnie poprawnie odejść gdy odpowiednia część zostanie odłączony od prądu statku.Części: Naprawiono problem, który może spowodować silniki RCS latać na własną rękę, ponieważ numerycznych kolcami.Części: podwozie teraz pamiętać, aby ustawić hamulce gdy wznowienie lotu.Gameplay: Dodano zasadę zapobiegania zapisywanie gry lub przełączania naczynia gdy poprzedni jest dławiony up.Gameplay: Nieograniczony przełączanie statek jest teraz dozwolone wyłącznie, jeżeli statek ma być ustawiona ostrość jest załadowany i rozpakowany.Ćwiczenia: Naprawiono Tutorial budowlane erroring się z "niekompatybilnych" SFS podczas uruchamiania po ukończeniu samouczka.Ćwiczenia: Scenariusze Tutorial teraz usunąć obiekty instruktor kiedy ScenarioModule jest zniszczona.Ćwiczenia: Tutorial Budownictwo teraz umożliwia rozpoczęcie zbudowany statek, i powrót do edycji później.Sterowanie: grupy działania są teraz zamknięte, gdy w widoku mapy, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, nie będąc w stanie zobaczyć statek.Sterowanie: Zobacz na mapie nie będzie blokowana RCS off już po navball minął.UI: Dodano trochę rozsądku sprawdziany do pól tekstowych (nazwy statku i broni), więc niedozwolone znaki nie powodują problemów.

Reklama

Odp: kerbale 0.18.2 co nowego
« Odpowiedź #1 dnia: Nie, 23 Gru 2012, 18:31:55 »

Nie, 23 Gru 2012, 19:38:13
Odpowiedź #2

Offline Raynus

 • Sierżant
 • ****
 • Wiadomości: 501
 • Reputacja: 17
  • Zobacz profil
Najważniejsze zmiany:

- Dodane nowe ciało niebieskie, lodowa planeta (księżyc) Eeloo
- Dodany podstawowy trening lotniczy oraz trening budowy wahadłowców
- Dodany odnośnik do SpacePortu w menu
- Dodane dwie nowe ścieżki dźwiękowe
- Dodany scenariusz (misja) "Station One", w której na orbicie mamy stację-tankowiec.
- Rozdzielczość 800x600 oraz niższe usunięte, minimalna - 960x720

Reszta to poprawki.
Aby zobaczyć link - ZAREJESTRUJ SIĘ lub ZALOGUJ SIĘ

Nie, 23 Gru 2012, 21:06:26
Odpowiedź #3

Offline mrdzarek

 • Kapral
 • **
 • Wiadomości: 149
 • Reputacja: 2
 • KAŻDY JEST WYJĄTKOWY ALE NIE KAŻDY ZA*******
  • Zobacz profil
bardzo dziękuje za odpowiedź, rzetelną prostą i zrozumiałą.
Jeżeli używasz moich pomysłów w swoich pracach
napisz o tym Jeżeli masz pytania to pisz
------------------------------------------------------------
Bądź na bieżąco!--->Aby zobaczyć link - ZAREJESTRUJ SIĘ lub ZALOGUJ SIĘ

Reklama

Odp: kerbale 0.18.2 co nowego
« Odpowiedź #3 dnia: Nie, 23 Gru 2012, 21:06:26 »

 

Kerbale na ps4

Zaczęty przez WujekStefan

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 675
Ostatnia wiadomość Wto, 27 Mar 2018, 13:12:23
wysłana przez MrChris